Elevhälsa (Team)

Här finner du information gällande programmet Elevhälsa (Team).
Information:

Denna utbildning planeras till våren/hösten 2021.
Elevhälsoteamet-samarbete för elevens och skolans bästa!
Denna kurs fokuserar på hur man jobbar tillsammans med respekt och drar nytta av den tvärprofessionella kompetensen i teamet för att nå framgång med elever. Skolans organisation ser olika ut i nästan alla kommuner och vi fokuserar på våra olika roller, regelverket som vi måste förhålla oss till och hur vi jobbar med kunskap och forskning som bas för bästa möjliga resultat.
Målgruppen är skolsköterskor, kuratorer, skolläkare, specialpedagoger, socialpedagoger och andra yrkesgrupper som arbetar i elevhälsoteam. Chef för elevhälsoteam är också välkomna med insikten att fokus är på arbete inom elevhälsoteam och inte primärt hur organisation ser ut vilket är en fråga för huvudmannen.

Kursen arrangeras kommunvis och har ett tvådagarsprogram som kan ske antingen som internat alternativt två heldagar med 2-3 veckor emellan dagarna.
Kursavgift bestäms efter personlig offert utifrån deltagarantal och upplägg.
Kursgivare: Barnläkare/skolläkare Per Möllborg. Fler kompetenser kommer undervisa/ utbilda delvis beroende på önskemål från beställare.

Maila gärna ditt intresse för direktutskick när det blir aktuellt med ny kurs. Maila här.