Skolhälsovård Steg 2

Här finner du information gällande programmet Skolhälsovård Steg 2.
Information:

Denna kurs har ett mer djupgående innehåll och riktar sig till dig som jobbat flera år med skolhälsovård/elevhälsans medicinska del, antingen som skolsköterska eller skolläkare.
Vi kommer fördjupa oss i ungdomsmedicin, asyl/migrations hälsa samt psykisk ohälsa mm. Vi fokuserar på de komplexa strukturer som barn och ungdomar möter i sitt vardagsliv och hur vi kan jobba för både en mer hälsofrämjande och preventiv miljö men också tidig upptäckt av riskbeteenden. Vikten av teamarbete kommer betonas och det här är en extra möjlighet för skolsköterskor och skolläkare som jobbar tillsammans att gå samma utbildning. Mer detaljerat schema kommer i god tid innan kursen för de som anmält sig. Visst utrymme kommer finnas för egna frågor som man kan anmäla innan kursen.
Vi kommer vara på Gullmarsstrand som är en förstklassig konferensanläggning vid Gullmarsfjorden, Fiskebäckskil. Antalet platser är begränsat.

Kursen genomfördes november 2019 med utmärkta kursutvärderingar.

Med hänsyn till pandemin pausar utbildningar under hösten 2020 men planering finns för vår och/eller hösten 2021.

Maila gärna ditt intresse för direktutskick när det blir aktuellt med ny kurs. Maila här.