Skolhälsovård Steg 1

Här finner du information gällande programmet Skolhälsovård Steg 1.
Information: Det här är kursen för dig som är ny skolsköterska eller behöva fylla på dina kunskaper. Programmet kommer bestå av olika utvalda teman som är viktiga för dig i ditt arbete som skolsköterska. Vi kommer jobba med både faktakunskap och fallbeskrivningar och det finns möjlighet ta med egna fall och frågor till kursen. Vi […]

Skolhälsovård Steg 2

Här finner du information gällande programmet Skolhälsovård Steg 2.
Information: Denna kurs har ett mer djupgående innehåll och riktar sig till dig som jobbat flera år med skolhälsovård/elevhälsans medicinska del, antingen som skolsköterska eller skolläkare. Vi kommer fördjupa oss i ungdomsmedicin, asyl/migrations hälsa samt psykisk ohälsa mm. Vi fokuserar på de komplexa strukturer som barn och ungdomar möter i sitt vardagsliv och hur vi […]

Elevhälsa (Team)

Här finner du information gällande programmet Elevhälsa (Team).
Information: Denna utbildning planeras till våren/hösten 2021. Elevhälsoteamet-samarbete för elevens och skolans bästa! Denna kurs fokuserar på hur man jobbar tillsammans med respekt och drar nytta av den tvärprofessionella kompetensen i teamet för att nå framgång med elever. Skolans organisation ser olika ut i nästan alla kommuner och vi fokuserar på våra olika roller, regelverket […]