Välkommen till Skolhälsovård Väst!

Att arbeta med barn och ungdomar är det mest meningsfulla som finns tycker jag. När man dessutom är i deras vardagsmiljö dvs skolan så har man stor möjlighet göra nytta på ett bredare sätt som man inte så sällan saknar på barnmottagningen eller det stora sjukhuset. Alla barn med sjukdomar, funktionshinder och psykisk ohälsa som jag träffat på barnmottagningen någon per år har en annan verklighet på skolan de andra 200 dagarna.
Redan under min specialistutbildning till barnläkare blev jag tillfrågad att arbeta som skolläkare i Lysekils kommun som en del av min tjänst och blev fast- kul, dynamiskt och en känsla av att min kunskap behövdes som en del av skolans arbete med barnet i fokus.
Detta var för 28 år sedan och sedan dess har skolläkararbetet varit en självklar del av mitt arbete när jag i övrigt arbetat på barnmottagning, länssjukhus och allra mest inom barnhälsovården. För tre år sedan blev jag klar med min avhandling som handlar om hur man förebygger plötslig spädbarnsdöd (SIDS) och har också ett stort intresse för allergi där jag är subspecialist.
Vad som saknats inom skolhälsovård är utbildning, både för skolsköterskor och skolläkare. Visst finns det större utbildningstillfällen och konferenser med olika teman som är intressanta och viktiga för oss inom skolhälsovården men som inte har fokus på alla de utmaningar vardagsarbetet innebär. Mitt och företagets mål är att ge dig som är ny eller behöver fylla på dina kunskaper inom elevhälsans medicinska del en stabil grund att stå på i ditt viktiga arbete. Att arbeta och verka i en pedagogisk verksamhet men ändå med hälso- och sjukvårdens krav och regelverk är en utmaning.

Som mångårig föreläsare på högskolan Väst vet jag också att det är ont om tid för att ge den färdighet och praktik som behövs. Utifrån att jag och medarbetare arrangerat kurser inom barnhälsovården sedan 1997 inom Västra Götalands regionen så är jag övertygad om att samma behov finns inom skolhälsovården och nu börjar resan med de första kurserna designade utifrån den behovsbild som finns-både för dig som är ny eller har mer erfarenhet!
Mer information hittar du under fliken utbildningar!

Välkommen att höra av dig och söka våra kurser. /
Per Möllborg, Barn/Skolläkare, med dr.

KONTAKTA OSS